Navigation:  GeoLiKaS yenileme >

22-a Uygulaması Nedir?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 2007/10 sayılı genelge eki yönergeler kapsamında yapılacak işlerdir.

 

 22-a Uygulaması ile ilgili ayrıntılar

3402 Sayılı Kadastro Kanunu
Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun
22-a Yönetmeliği
22-a Yönergesi (İhaleli)
22-a Yönergesi (İhaleli) Yüklenici
22-a Yönergesi (Müdüriyet)
22-a İşlem Rehberi
22-a İş Akış Şeması
22-a Uygulama Çalışmaları Hakkında Duyuru
22-a Uygulama Yönetmeliği ile 2859 Yenileme Yönetmeliği Farkı
22-a Kadastro Yüklenici İşbirliği
Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Talimat ve MİK Kararları
22-a Uygulama Talimatı
Miktar Fazlalıkları hk. MİK(200) Kararı
Tapudaki Yapısal Hatalar hk. MİK(192) Kararı
Tescil Harici Alanlara İlişkin MİK (185) Kararı
Uygulama Raporunun Düzenlenmesi Uyulacak Esaslar